songlinh tours
gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Bạn cần phải làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài nếu bạn là người nước ngoài muốn đến làm việc, học tập tại Việt Nam trong thời gian dài. Vậy thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài , gia hạn thẻ cần những giấy tờ, hồ sơ gì? Để hiểu rõ về làm thẻ tạm trú cho người nướ...