songlinh tours
visa trung Quốc

Visa Trung Quốc 6 tháng nhiều lần

Khi bạn có nhu cầu muốn xin visa Trung Quốc 6 tháng nhiều lần thì sẽ được thực hiện tại Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Trung Quốc tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài hiện đang tạm trú tại Việt Nam. Vậy visa Trung Quốc 6 tháng nhi...